Met trots presenteren we u enkele reacties van onze relaties.

Wij investeren in de relatie met u en gaan altijd, zoals u kunt lezen in onderstaande  projectbeschrijvingen, voor de langetermijnrelatie.
Op verzoek brengen wij u met deze klanten in contact zodat u zelf van hen kunt vernemen hoe zij de samenwerking met 3BM IT-Solutions ervaren.
Bijvoorbeeld met C. Meijer waar we een grootschalige samenwerking hebben met een breed consortium.

..


bottom blok background top blok background

C. Meijer Rilland


Het verhaal van Guus Heselmans, Manager R&D van C.Meijer te Rilland

 

C. Meijer is een professioneel aardappelveredelingsbedrijf.


Datamanagement gebeurde tot in 2015 voornamelijk met Excel in files welke slechts door een kleine groep gebruikers gebruikt werden. Vanwege de volgende redenen heeft Meijer het besluit genomen om Excel als databeheerssysteem te verlaten:

  • Teveel risico’s op fouten
  • Met meerdere personen moeilijk of niet gelijktijdig te werken in Excel-files met een databeheerfunctie
  • Plantenveredeling is dankzij DNA-kennis in een enorme datastroom terecht gekomen, waarbij Excel haar grenzen al snel kan bereiken
  • Meijer heeft eigen Excel-tools ontwikkeld voor visualisatie van data, de data-instroom voor gebruik van deze tools was weinig flexibel en kostte daardoor vaak veel tijd. Wél wilde Meijer deze tools blijven gebruiken omdat deze een snelle en gerichte functie hadden binnen het veredelingsprogramma.

Meijer is vanaf 2013 zich aan het oriënteren op een alternatief voor Excel en kwam al snel in gesprek met veredelings-software leveranciers. Ondanks het feit dat deze bedrijven mooie producten hebben, was er voor Meijer teveel het gevoel dat “het kind met het badwater” werd weggegooid bij een overstap, daarnaast zou het een enorme tijdsinvestering zijn, met één moment van overstap. Om die reden is Meijer op zoek gegaan naar een alternatief voor Excel voor data-beheer, mét behoud van de ontwikkelde Excel visualisatie tools.

De eis aan dit systeem was:

  • Data input vanuit metingen, DNA databases, PDA’s met veldwaarnemingen, weegsystemen en dergelijke eenvoudig en gestructureerd in het systeem te brengen
  • Data output vanuit 3BM system tailor-made in Excel (visualisatie) binnen te loodsen, flexibiliteit daarin wordt gestuurd door query’s.
  • Data veiligheid
  • Kosten overzichtelijk
  • Geleidelijke invoering – steeds een stuk dataopslag van Excel naar 3BM
  • In een later stadium mogelijkheid tot koppelen van data op een door gebruiker gewenste manier

Met dit uitgangspunt is de samenwerking begonnen. Zowel 3BM als Meijer heeft een medewerker vrijgemaakt om samen de stappen door te spreken. Dit is erg goed uitgepakt omdat er geluisterd wordt naar de gebruiker, ook al somt deze een waslijst van wensen op. De klant=gebruiker is bepalend voor het eindresultaat, dat heeft 3BM volledig waargemaakt. Meijer heeft niet het idee dat gebrek aan biologische kennis een bottleneck heeft opgeleverd, eerder het tegendeel!

Terug naar overzicht >>
bottom blok background top blok background bottom blok background